Säker och välfungerande drift

Etik IT arbetar både med proaktiv systemdrift samt gör planerade besök på plats hos kund. Vi ser till att allt fungerar som det ska och undviker på så vis driftstörningar.

Trygg övervakning av IT-lösningarna

Genom att vi proaktivt ser över våra kunders IT-system och IT-lösningar kan vi upptäcka om något inte fungerar optimalt. På det viset erbjuder vi förbättringar innan störningar i driften uppstår som kan påverka verksamheten negativt.

Drift och underhåll för fungerande IT

För att du som kund hos Etik IT ska känna dig trygg övervakar vi driften av våra IT-lösningar och underhåller tjänsterna och funktionerna regelbundet. Detta gör vi både från vårt eget kontor och vid besök hos er.

Avtal för service och support

Vi erbjuder ett flertal serviceavtal och supportavtal av olika längd för alla de tjänster som vi levererar. Välj mellan avtal på 24-, 36- och 48 månader. Fråga oss gärna för att veta mer. Kontakta oss